อัลบั้มรูป : กิจกรรมเพื่อการกุศล

วันที่ 19 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเพื่อการกุศลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางร่วมกับทางวัดมงคลคีรีเขตร์ การขายดอกไม้กราบสักการะหลวงพ่อครูบาสร้อย และจัดมัจฉาพาโชค
1