อัลบั้มรูป : กิจกรรมเพื่อการกุศล

วันที่ 16 ม.ค. 2562
กิจกรรมเพื่อการกุศลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางร่วมกับทางวัดมงคลคีรีเขตร์ การขายดอกไม้กราบสักการะหลวงพ่อครูบาสร้อย และจัดมัจฉาพาโชค
1