อัลบั้มรูป : เดินรณรงค์​ป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย

วันที่ 17 ต.ค. 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โดยการนำด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์​ป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ซึ่งมีพาหะมายุง และร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา
1 [ 2 ][ 3 ]