รักษาสุขภาพ

วันที่ 02 ส.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 466


ช่วงนี้อากาศชื้น ฝนตกทุกวัน ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วย มาโรงเรียนต้องพกร่มมาทุกวัน เพราะถ้านักเรียนตากฝนอาจจะไม่สบาย มาโรงเรียนไม่ได้ แล้วจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับ