กิจกรรมกีฬาสี 2559

วันที่ 10 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 332


ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนขึ้น โดยมีการแข่งขันกีฬามากมายหลายปรเภทกีฬา เป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนปิภาคเรียนที่ 1 / 2559  นักกีฬาแต่ละสีต่างได้รับความสนุกสนาน แข่งขันกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในการเชียร์การแข่งขัน เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก  และทางโรงเรียนได้ถือเป็นการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาระดับอำเภอต่อไปด้วย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้