วันลอยกระทง2559

วันที่ 17 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 200
วันจันทร์ที่ 14 พฤษจิกายน 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางร่วมกับหน่วยงานต่างๆในตำบลท่าสองยาง ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันแห่กระทงจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองไปยังวัดมงคลคีรีเขตร์ แล้วร่วมกันสวดมนต์ รับพรจากพระอาจารย์วัดมงคลคีรีเขตร์ แล้วไปลอยกระทงที่แม่น้ำเมย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้