พิธีทำบุญเลี้ยงพระ มอบเสาธงและซุ้มพระ

วันที่ 27 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 413


วันที่ 26 มกราคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสมอบเสาธง และซู้มพระ ทำบุญห้องเกียรติยศ ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเสาธง ซุ้มพระ  ซึ่งผู้สนับสนุนหลักคือคุณอภิตา ปัญจทรัพย์ดี และผู้บริจาคท่านอื่นๆ ที่ได้บริจาคเสาธงและซุ้มพระ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมา ณ ทีนี้ด้วยครับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้