ไหว้ครูปี60ของรร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง

วันที่ 12 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 296


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจัดกิจกรรมวันไหว้ครูครับ