เดินรณรงค์​ป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย

วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 125
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โดยการนำด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์​ป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ซึ่งมีพาหะมายุง และร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา