จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 154
14 กุมภาพันธ์ 2563
           โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสาธิต และฝึกอาชีพ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกและอื่น ๆ อีกมากมาย จากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน ผู้ปกครอง หน่วยราชการ และสถานศึกษาใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน มาก 


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้