เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา –กรีฑา นักเรียน เยาวชนหรือประชาชน (อำเภอท่าสองยาง)

วันที่ 07 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 150
วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563
                โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา –กรีฑา นักเรียน เยาวชนหรือประชาชน (อำเภอท่าสองยาง) ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ณ สนามกีฬาเทศบาลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ให้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ และรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้