แนะนำคุณครูผู้สอนคนสวยคนใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

วันที่ 23 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 805

ขอแนะนำบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางครับ
คุณครูนิโลบล  เทพทิพย์  หรือ คุณครูบูมบีม  หรือจะเรียกบีมก็ได้นะครับ
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกภาษาอังกฤษ  มาจากจังหวัดน่าน ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางขอต้อนรับสมาชิกคนสวยคนใหม่มานะที่นี้ด้วยครับ  ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสองยางครับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแนะนำบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางครับคุณครูนิโลบล เทพทิพย์ หรือ คุณครูบูมบีม หรือจะเรียกบีมก็ได้นะครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกภาษาอังกฤษ มาจากจังหวัดน่าน ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางขอต้อนรับสมาชิกคนสวยคนใหม่มานะที่นี้ด้วยครับ ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสองยางครับ
งานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางสาวจิราพร คำเชื้อ
แจ้งเบอร์โทรศัพใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางนะครับ Tel.093-2513841