ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

วันที่ 03 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 590

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

ที่ หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๐๑ นางสาวพิมพ์พร  ศรีสวัสดิ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเบอร์โทรศัพใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางนะครับ Tel.093-2513841
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ที่ หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่ ๑ ๐๐๑ นางสาวพิมพ์พร ศรีสวัสดิ์ ๑
ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยและวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง หอประชุมริมเมย วันที่ 3 สิงหาคม 2562ตั้งแต่เวลา 08/.30น. - 15.30 น.