ช่องเข้ารับชมช่องทีวีดิจิตอล​เพื่อการศึกษา​2563

วันที่ 14 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 119
ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางทุกคน สามารถเข้ารับชมช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา DLTV แยกตามระดับชั้น ได้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามที่ กสทช. เผยแพร่ข่าว ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 ทีวีดิจิตอลช่อง 37-39 อนุบาล 1-3 ตามลำดับ ทีวีดิจิตอลช่อง 40-45 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามลำดับ ทีวีดิจิตอลช่อง 46-51 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามลำดับ ทีวีดิจิตอลช่อง 52 กศน. ทีวีดิจิตอลช่อง 53 อาชีวศึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเบอร์โทรศัพใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางนะครับ Tel.093-2513841
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดอาชีพ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์​ปีการศึกษา​2563ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่1​ https://forms.gle/EsLAEaNrHwfTs4WS8